Spring til indhold

Indkaldelse til generalforsamling i Abild Idrætsforening

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

ABILD IDRÆTSFORENING

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Abild Idrætsforening onsdag den 21. oktober 2020 kl.19. Generalforsamlingen afholdes i et af klasselokalerne på Tønder Ungdomsskole, Ribelandevej 62

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Udvalgsberetning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Godkendelse af regnskab
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år)
  8. Valg af suppleanter (1 år)
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år og er skiftevis på valg. Suppleant vælges for 1 år.
  10.  Evt.

Forslag skal være formanden, Jon Ch. Henningsen, Trillevej 1, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

På bestyrelsens vegne

Jette Lind

kasserer

Del på Facebook