Spring til indhold

Seneste nyt fra Borgerforeningen

Abild skal være en trafiksikker by at færdes i:

Fra flere sider er vi blevet gjort opmærksom på, at vejforholdene i Abild i forlængelse af det store kloakeringsprojekt, trænger hårdt til en forbedring. I den forbindelse har Kommunen meldt ud, at der i løbet af det kommende efterår vil blive påbegyndt en sanering af belægningen, samt der vil blive etableret nyt fortov ad Vennemosevej.

Vi har gjort opmærksom på, at det kunne være rigtig fint, at der i den forbindelse ligeledes blev forkuseret på trafiksikkerheden i Abild.
Vi har Vennemosevej der “skærer” sig ned igennem byen og derved opdeler byen i en nordlig- og sydlig del, derved har børn og andre bløde trafikanter og cyklister behov for at krydse Vennemosevej for derved at komme ned til forbindelsen under Ribelandevej, sportspladsen, Spejder etc.

Vi finder trafikken ofte kører for stærkt og oversigtsforholdene ikke er de bedste, det kan være medvirkende til farlige situationer for den krydsende trafik. Vi har derfor på et møde med Kommunen, bedt dem se på hvilke muligheder, der er for at gøre det mere sikkert for de bløde trafikanter i Abild. Vedhæftet finder I en oversigt over gadebilledet og hvor der bør sættes ind over for farlige situationer. Som det ser ud bliver løsningen en nedsættelse af farten, påmalede bump (der ikke bumper), cykelsti markering og chikaner i form af indsnævringer (markeret med skilte, der lægger sig ned om en større landbrugsmaskine ikke kan passere for derefter, igen at rejse sig).

Alt i alt, ser det ud til at blive en løsning, der vil gøre det mere sikkert at færdes omkring i Abild. Det vil være et stærkt signal at sende ud ad til, at vi her i Abild vil gøre byen til en trafiksikker by at færdes i også for børn og andre bløde trafikanter.

Renovering af legepladsen:
Området foran sportspladsen, hvor legepladsen er at finde eller næremere resterne af legepladsen, kunne godt trænge til at blive
forbedret. Vi har planer om at bruge nogle af de midler som vi i Borgerforeningen til at få etableret nogle nye og tidssvarende legeredskaber.
Det vil gøre pladsen til et attraktivt område for børnefamilier og med lidt borde og bænke sikkert også et godt samlingspunkt sommeren igennem. Nærmere information til emnet vil følge senere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.